Terim Açıklama
Repo

Bir menkul kıymetin geri alım vaadiyle satış sözleşmesidir.

Revalüasyon

Bir ülke para biriminin bir para birimi ya da diğer para birimleri karşısında değerinin yükseltilmesidir.

Rezerv Para

Merkez bankaları ve uluslararası finans kuruluşlarının varlık portföylerini oluştururken bulundurmayı tercih ettikleri, yüksek talep gören döviz cinsleridir.

Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı

Yeni pay alma hakkı kuponlarının hisse senedinden bağımsız olarak alınıp satılabildiği borsa pazarıdır.