Terim Açıklama
Ordinal Fayda

Faydanın bir fayda ölçüsü ile ölçülemeyeceğini savunan görüştür.

Ordino

Borsa ve dış ticarette kullanılan emir, talimat anlamına gelen italyanca kökenli terimdir.

Ortalama Ürün

Değişken girdi başına düşün üretim miktarıdır.