Terim Açıklama
Ödemeler Dengesi

Bir ülkenin belirli bir dönem içinde diğer ülkeler ile yaptığı tüm ekonomik faaliyetleri muhasebeleştiren tablodur.

Ölçeğe Göre Getiri

Üretim faktörlerindeki, yani girdilerdeki artış ile çıktı miktarı ve üretim verimliliğindeki artış oranı arasındaki ilişkidir.

Ölçek Ekonomileri

Bir üretim ya da hizmetin daha fazla ya da geniş çaplı gerçekleştirilmesi durumunda birim maliyetinin düşmesi ve maliyet avantajı getirmesi durumudur.

Ölü Kedi Sıçrayışı

Güçlü düşüş trendinde görülen kısa süreli yükseliş hareketini tanımlayan teknik analiz formasyonudur.

Ordinal Fayda

Faydanın bir fayda ölçüsü ile ölçülemeyeceğini savunan görüştür.

Ordino

Borsa ve dış ticarette kullanılan emir, talimat anlamına gelen italyanca kökenli terimdir.

Ortalama Ürün

Değişken girdi başına düşün üretim miktarıdır.

Öz Sermaye Çarpanı

Toplam aktiflerin öz sermayeye oranı ile hesaplanır.

Öz Sermaye Karlılığı

Net karın öz sermayeye oranıdır.

Özel Maliyetler

İşletmelerin kiraladıkları gayrimenkullerin değerini artıracak ya da gayrimenkulleri kiraladıkları süre boyunca kullanıma yönelik faydalanacakları yatırım giderleri özel maliyet hesabına kaydedilmektedir.

Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

Üretim sürecinde tamamen tüketilen varlıkların, ömrü üretim faaliyetinin zaman ve yoğunluğuna bağlı olan giderlerin aktifleştirilmesidir.