Terim Açıklama
Net Hata Noksan

Ödemeler dengesinin cari işlemler ve sermaye dengesi ile açıklanamayan döviz giriş ve çıkışları için kullanılan hesaptır.

Net İşletme Sermayesi

Dönen varlıklar ile kısa vadeli borçlar arasındaki farka eşittir. Kısa vadeli likidite göstergesidir.

Net Yatırım Pozisyonu

Bir ülkedeki yerleşik kişilerin yurt dışı yerleşik kişilerden olan finansal alacakları ile Merkez Bankası 'nın döviz yükümlülüklerini yerine getirmek ve döviz likiditesini sağlamak için bulundurduğu altın ve benzeri dış rezerv varlıklar ve ülkedeki yerleşik kişilerin yurt dışı yerleşik kişilere olan finansal yükümlülüklerini gösteren istatistik tablosu uluslararası yatırım pozisyonu tablosu olarak isimlendirilmiştir.

Nitelikli Yatırımcı

Belirli şartları karşılayan kuruluşlar ile, en az bir (1) milyon TL varlığı olan gerçek kişileri tanımlamak için kullanılır.

Nominal Değer

Menkul kıymetlerin üzerinde yazılı değerdir.

Normatif Ekonomi

Ekonominin "ne olmalı?" sorusuna cevap vermeye çalışan koludur.

Synonyms - Normatif İktisat
Nosyonal Değer

Nosyonal değer ya da nosyonal esas kısaca bir türev kontratını oluşturan varlıkların toplam değeridir.

Synonyms - nosyonal esas