Terim Açıklama
Müteselsil

Zincirleme ya da dayanışmalı anlamına gelmektedir.