Terim Açıklama
Laissez Faire Laissez Passer

"Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" anlamına gelen fransızca sözdür.

Libor

"London Interbank Offered Rate", yani Londra Bankalararası Faiz Oranı'nın kısaltılmış halidir.

Synonyms - LIBOR
Likidite Tercihi Teorisi

Keynes'in para tutma güdüleri ve faiz oranları üzerinden yola çıkarak kurduğu para talebi teorisidir.

Synonyms - Likidite Tercihleri Teorisi
Likidite Tuzağı

Para talebinin faiz oranlarına sonsuz esnek olduğu durumu belirten bir kavramdır. Faizin düşürülebileceği minimum seviye bulunmaktadır.

Lot

İşlem yapılabilecek en küçük menkul kıymet miktarı için kullanılan birimdir.