Terim Açıklama
IBAN

Uluslararası banka hesap numarası anlamına gelen "International bank account number" kısaltmasıdır.

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

İhracatın ithalata oranıdır.

İkame Mal

Birbirleri yerine geçebilecek, aynı amaç için kullanılabilen mallardır.

İkincil Piyasa

Menkul kıymetlerin yatırımcılar arasında el değiştirdiği piyasadır.

İmtiyaz

Bir kişi ya da gruba yasalar aracılığı ile sağlanan avantajlar anlamına gelmektedir.

İmtiyazlı Hisse Senedi

Normal pay senetlerine göre sahibine çeşitli ayrıcalıklar sağlayan pay senetleridir.

İşgücü

Belirli bir dönemde nüfusun mal ve hizmet üretimine katılan ve katılmaya hazır kısmıdır.

İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus

Belirli şartları taşıyan işşiz veya istihdamda bulunmayan 15 ve üzeri yaşta kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfustur.

İşgücüne Katılma Oranı

İşgücünün aktif nüfusa oranıdır.

İşlem Hacmi

Bir menkul kıymette ya da borsa genelinde tüm alış ve satışların toplam parasal değeridir.

İşletme Kaldıracı

Bir işletmenin sabit giderleri ve faiz giderleri ile satış hacminin işletme kar/zararına etkisini ölçen katsayıdır.

İşsizlik Oranı

 İşsizlerin işgücüne oranı olarak tanımlanmaktadır.

İstihdam Oranı

İstihdam edilen nüfusun kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusa oranıdır.

İzahname

Sermaye piyasası araçlarının ihracında ya da halka arzında yatırımcıları şirket hakkında bilgilendirmek üzere düzenlenen belgedir.