Terim Açıklama
Hedging

Finansal piyasalarda çeşitli risklerden ve belirsizlikten korunma işlemidir.

Hisse Başına Kar

İşletme karının toplam hisse sayısına bölünmesi ile bulunur. EPS olarak bilinmektedir.