Terim Açıklama
Gayrimenkul Sertifikası

İnşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkullerin finansmanının sağlanması amacıyla ihraç edilen menkul kıymetlerdir.

Geç Likidite Penceresi

Merkez Bankası'nın gün sonunda, son borç veren makam olarak bankalara uyguladığı borç alma ve verme imkanıdır.

Gelir Esnekliği

Tüketicinin gelirindeki yüzdesel değişimin bir mala olan talep miktarını ne kadar değiştirdiğini ölçmek için kullanılır.

Synonyms - Talebin Gelir Esnekliği
Gelir Ortaklığı Senetleri

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerin gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortak olmasını sağlayan hamiline yazılı senetlerdir.

Gelire Endeksli Senetler

Getirisi Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsündeki bazı kuruluşların bütçeye aktarılan paylarına endekslenen senetlerdir.

Gelişen İşletmeler Pazarı

Gelişme ve büyüme potansiyeli taşıyan işletmelerin fon sağlamak amacıyla işlem gördükleri pazar yeridir.

Giffen Malı

Fiyatı arttığında daha fazla kullanılan mallardır. Giffen paradoksu olarak da bilinir.

Synonyms - Giffen malları, giffen paradoksu
Gösterge Faiz

Tahvillerin genel performanslarını ölçmek için kullanılan referans olarak seçilen tahvilin faiz oranıdır.

Gözaltı Pazarı

BİST bünyesinde işlem görmekte olan şirket ya da şirkete ait paylar ile ilgili gözetim gerektiren durumların çıkması durumunda hisse senetlerinin alındığı pazardır. Yeni adı "yakın izleme pazarı" olarak değişmiştir. 

Synonyms - Yakın izleme pazarı
Gresham Kanunu

Gresham Kanunu “kötü para iyi parayı kovar” cümlesiyle özetlenmektedir.

Güvenlik Payı

Muhasebede ve finansta farklı iki anlamda kullanılmaktadır: