Terim Açıklama
Fiyat Limiti

Bir menkul kıymetin bir seansta işlem görebileceği üst ve alt limitler "fiyat limiti" olarak adlandırılır.

Synonyms - Fiyat limitleri,fiyat marjı
Fizyokrasi

Doğanın düzeninden yola çıkarak oluşturulmuş, tarımsal üretimin önemini savunan,18 yy.'da ortaya çıkmış bir düşünce sistemidir. 

Synonyms - fizyokratlar
Forfaiting

Bir işletmenin mal ve hizmet ihracatından doğan vadeli alacaklarının bir banka ya da finans kuruluşuna devredilmesidir.

Forward

Belirli bir dayanak varlığın belirlenen ileri bir vadede, yine önceden belirlenen bir fiyat ve miktar üzerinden alım ya da satım yükümlülüğünü veren anlaşmalardır.