Terim Açıklama
Faaliyet Kaldıracı Derecesi

Bir işletmede sabit ve değişken giderlerin oranının işletme karına etkisini gösteren hesaplamadır.

Faiz Dışı Denge

Faiz giderleri hesaba katılmadan hesaplanan bütçe dengesidir.

Faiz Koridoru

Merkez Bankası'nın gecelik borçlanma faizi ile borç verme faizi arasında oluşan alandır.

Farksızlık Eğrisi

İki farklı malın tüketim miktarı ile bireye sağladığı fayda arasındaki ilişkiyi gösteren eğrilerdir. 

Synonyms - Kayıtsızlık Eğrisi
Fiktif Aktif

Firma bilançosunda varlık olarak görünen fakat gerçekte var olmayan kayıtlardır.

Finansal İstikrar

Finansal piyasaların ve piyasayı oluşturan kurumların temel fonksiyonlarını yerine getirebildiği, sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde işlediği durumu tanımlamaktadır.

Finansal Kaldıraç Derecesi

Hisse başına kardaki yüzde değişimin faiz ve vergi öncesi kardaki yüzde değişime oranı ile hesaplanır.

Finansal Kaldıraç Oranı

Borç oranı olarak da bilinen bu oran borçların toplam aktiflere bölünmesiyle hesaplanır.

Finansal Kiralama

Bir malın bir finans kuruluşu aracılığı ile satın alınıp yatırımcıya kiralanmasıdır.

Synonyms - Leasing
Finansal Yönetim

Bir işletmenin belirli finansal hedeflere ulaşabilmesi için mali durumunun yönetilmesidir.

Finansman Bonosu

İhraç edene kısa vadeli borçlanma imkanı tanıyan menkul kıymetlerdir.

Fırsat Maliyeti

Alternatifler arasında seçilmeyen, vazgeçilen en iyi ikinci alternatif nedeniyle katlanılan maliyettir.

Fiyat Adımı

Her menkul kıymetin fiyatı için bir defada gerçekleşebilecek en küçük fiyat değişimini ifade eder. 

Fiyat Farklılaştırması

Bir firmanın kar maksimizasyonunu sağlamak amacıyla aynı ürünü farklı fiyatlara satma uygulamasıdır.

Fiyat İstikrarı

Dikkate alınmayacak ölçüde düşük ve değişken olmayan enflasyon oranını ifade eder.