Terim Açıklama
Ekonomik Mal

Elde edilmesi için bir bedel ödenmesi gereken mallardır.

Ekonomik Sipariş Miktarı

Toplam stok maliyetini minimum seviyede tutan sipariş miktarını belirlemek için kullanılan stok yönetim modelidir.

Eksik İstihdam

Bir ekonomide işgücünün yetenek, eğitim, deneyim ve işe müsaitlik anlamında verimliliğinin ölçüsüdür.

Emisyon

Kelime anlamı "sürüm" dür, finansta "Dolaşıma çıkarmak, ihraç etmek" anlamında kullanılmaktadır.

Synonyms - Emisyon Hacmi
Emtia

Arapça meta kelimesinin çoğulu olan emtia "ticari mallar" anlamına gelmektedir.

Synonyms - Emtia Borsası
Enflasyon Hedeflemesi

Para politikası amacı olarak belirli bir enflasyon oranının hedeflenmesidir.

Eurobond

Yabancı bir ülkede, yabancı para birimi üzerinden çıkarılan borçlanma araçlarıdır.