Terim Açıklama
Call Opsiyonu

Alım opsiyonu anlamına gelmektedir.

Çapa

Çapa (ya da çıpa) bir ülke ekonomisi ile ilgili alınacak kararlarda referans alınan makro iktisadi büyüklüklerdir.

Çapraz Esneklik

Bir malın fiyatındaki değişimin başka bir malın talep edilen miktarında yarattığı değişim "talebin çapraz esnekliği" olarak adlandırılmaktadır.

Çapraz Kur

Bir ülke para birimi dışındaki iki farklı para birimi arasındaki oranı tanımlayan ifadedir.

Cari Oran

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar

Çarpan Etkisi

Geliri belirleyen değişkenlerde meydana gelecek değişimin milli gelirde meydana getireceği katkıyı ölçmek için kullanılır. 

Carry Trade

Türk dil kurumu tarafından Türkçe'ye ara kazanç ticareti olarak çevrilmiştir.

Çekirdek Enflasyon

Fiyatlar genel seviyesindeki değişimin geçici etkilerden arındırılarak hesaplandığı enflasyon tanımıdır. Özel kapsamlı TÜFE endeksi olarak da kullanılmaktadır.

Çıktı Açığı

Bir ekonomide gerçekleşen çıktı seviyesi ile o ülkenin tam kapasite ve verimlilikle oluşturacağı çıktı seviyesi (potansiyel çıktı seviyesi) arasındaki farktır.

Contango

Emtia üzerine işlem gören vadeli işlem piyasalarında spot fiyatın (ya da daha yakın tarihli sözleşme fiyatlarlarının) ileri tarihli sözleşme fiyatlarından daha düşük fiyatlı işlem gördüğü piyasa koşuludur.

Cournot Modeli

Homojen ve farklılaştırılmamış ürün üreten firmaların, üretilecek miktar üzerinde rekabet ettikleri ve serbestçe, aynı anda karar aldıkları piyasa şartlarını anlatan modeldir.