Terim Açıklama
Call Opsiyonu

Alım opsiyonu anlamına gelmektedir.

Cari Oran

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar

Carry Trade

Türk dil kurumu tarafından Türkçe'ye ara kazanç ticareti olarak çevrilmiştir.

Contango

Emtia üzerine işlem gören vadeli işlem piyasalarında spot fiyatın (ya da daha yakın tarihli sözleşme fiyatlarlarının) ileri tarihli sözleşme fiyatlarından daha düşük fiyatlı işlem gördüğü piyasa koşuludur.

Cournot Modeli

Homojen ve farklılaştırılmamış ürün üreten firmaların, üretilecek miktar üzerinde rekabet ettikleri ve serbestçe, aynı anda karar aldıkları piyasa şartlarını anlatan modeldir.