Terim Açıklama
Azalan Verimler Kanunu

Üretim faktörlerinin biri değişken diğeri sabitken firmanın toplam üretimindeki değişimi ölçen kanundur.

Synonyms - Azalan marjinal verim kanunu