Piyasalar ve Piyasanın Temel Kavramları

getiri eğrisi

Verim Eğrisi Nedir, Nasıl Yorumlanır?

"Verim eğrisi" ya da diğer adıyla "getiri eğrisi" vade ve faiz oranları arasındaki ilişkinin grafiksel gösterimidir. Verim eğrisinin şekli merkez bankaları gibi karar vericilerin, ekonomistlerin ve yatırımcıların gelecekte piyasanın ve ekonominin durumu ile ilgili tahmin yapmalarını ve buna göre gelecekle ilgili karar almalarını sağlayan önemli bir göstergedir.

Banka faizleri

Valörlü veya Kısmi Vadesiz Şartlı Mevduat Faizi Nasıl Hesaplanır?

Yatırım araçlarının ve bankacılık hizmeti verilen kanalların çeşitlenmesi ve bankalar arasında artan rekabetin sonucunda tasarruf sahiplerine sunulan yatırım seçenekleri de her geçen gün artmaktadır. Özellikle son yıllarda reel getirileri oldukça düşmüş olan mevduat sahiplerinin bankalara çekilmesi amacıyla düzenlenen faiz kampanyalarında da artış olduğu görülmektedir.

Sermaye Piyasası Suçları

Sermaye Piyasalarında Suç Sayılan Faaliyetler

Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren yatırımcıların sermaye piyasası suçları hakkında bilgi edinmeleri hem kendilerini hukuksal anlamda zor durumda bırakmamaları, hem de bu faaliyetlerde bulunanlara karşı kendilerini koruyabilmeleri açısından önem taşıyor.

döviz kurları

Döviz Kuru Tahmin Yöntemleri

Döviz kurları piyasalarda ve ekonomide oluşabilecek bir çok gelişmeden olumlu ya da olumsuz etkilenebilmektedir. Piyasada oluşacak olayları önceden bilmek mümkün değildir, bu durumda döviz kurlarının gelecekteki seviyeleri ile ilgili de kesin yargılarda bulunmak mümkün değildir.

fark

Varantlar ve Opsiyon Sözleşmeleri Arasındaki Farklar

Varantlar ve opsiyon sözleşmeleri bir çok yönden benzerlik gösterse de aralarında önemli farklar mevcuttur. Varantlar da aynen opsiyonlar gibi yatırımcıya önceden belirlenen vadede, yine önceden belirlenen bir fiyattan bir dayanak varlığı alma ya da satma hakkı veren finansal araçlardır. Her iki finansal araç da sahibine bir alım satım yükümlülüğü getirmemektedir.

para birimleri

Para Birimlerinin Değerlerini Etkileyen Faktörler

Bir ülkenin para biriminin değeri ya da diğer adıyla kur başka bir ülkenin para birimi cinsinden değeri olarak ifade edilir. Para birimlerinin bir çoğu serbest piyasada alınıp satılmaktadır ve değerleri oluşan arz ve talebe göre belirlenir. Yerel paranın değeri ilgili ülkenin ekonomisini doğrudan etkilediği için yatırımcılar, bireyler ve devlet tarafından oldukça yakından izlenmektedir.