konut fiyat endeksi

Türkiye’de gayrimenkul sektörü oldukça popüler bir yatırım alanı olmasına rağmen sektör ile ilgili bilimsel veri yayınının yeterli olmadığı söylenebilir. Sektörün büyüklüğü ve büyüme hızı da dikkate alındığında güvenilir istatistiklere ulaşmak hem bu alanda faaliyet gösteren firmalar, hem de bireysel ve kurumsal yatırımcılar açısından önem kazanmıştır.

melek yatırımcı

Melek yatırım gelişen bilişim ve haberleşme teknolojileri, artan girişimci sayısı gibi etkenlerle günümüzün en popüler kavramlarından birisi haline gelmiştir. Yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi oldukça zor olsa da günümüzde bir fikri ürüne çevirmek için gereken deneyimi ve sermayeyi "melek yatırımcı" gibi farklı kaynaklardan elde etmek de mümkündür. 

abd tarımdışı istihdam

ABD Tarım dışı istihdam verisi tüm piyasa oyuncularının yakından takip ettiği ve özellikle döviz piyasalarında yön belirleyici bir veridir.

rekabet

Piyasa alıcı ve satıcı, kısaca piyasadaki oyuncu sayısına ve rekabetin durumuna göre dört sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar monopol, oligopol, monopolcü rekabet ve tam rekabet piyasalarıdır. Bu yazıda dört piyasa türünün temel özelliklerine yer verilmiştir;

merkez bankası hakkında bilgiler

Merkez bankaları bir ülkede para basma yetkisine sahip olan, ülke döviz kuru, para arzı ve faiz oranlarını, kısacası para politikası uygulayıcısı ve yöneticisi kuruluşlardır. Temel amaçları ülkedeki fiyat istikrarını sağlamaktır, gelişmiş ülkelerde tüm kararlarını bağımsız olarak alırlar;

gayrimenkul yatırım ortaklığı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) Sermaye Piyasası kanununa çerçevesinde faaliyet gösteren, gayrimenkul projelerine ya da gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak için kurulan kurumlardır.