Girişim Sermayesi

Yeni bir iş fikrinin hayata geçirilebilmesinin ya da mevcut ve yenilikçi bir işin büyütülmesinin önündeki en büyük engellerden birisi de sermaye yetersizliğidir. Gerekli sermaye desteği olmadan çoğu fikir beklenen başarıyı elde edemeyebilir. Özellikle yenilikçi fikirlerin sermaye ihtiyaçlarını karşılayan alternatif bir kaynak da girişim sermaye şirketleridir.

Külçe altın

"AU" sembolu ile gösterilen altın nadir bulunması, kolay işlenmesi ve dayanıklı olması nedeniyle yüzyıllardır en değerli metaller arasındadır. "Au" simgesi latince altın anlamına gelen "Aurum" kelimesinin kısaltılmış halidir. Altın, doğada kuvars (kristal) damarlarda, kayalar ve yarıklar ile alüvyal topralarda tanecikler ya da kütleler halinde serbest olarak bulunur, ancak yer kürenin milyonda biri kadar altın kaynağı olduğu tahmin edilmektedir.

PMI İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi

PMI (Purchasing Managers Index) imalat sanayinin performansını ölçmek için kullanılan bir endekstir. Bu yazıda Satın Alma Yöneticileri Endeksi PMI nedir, nasıl hesaplanıyor, neden önemseniyor ve nasıl yorumlanmalı gibi konular özetlenmiştir;

case shiller endeksi

S&P Case-Shiller endeksi Abd'de konut fiyatları ile ilgili gösterge niteliğinde bir veridir. Özellikle 2008'de yaşanan mortgage krizinden sonra Abd'de konut fiyatlarının seyri daha yakından takip edilmektedir, krizden çıkış senaryolarının tartışılmaya başlanmasıyla beraber Case-Shiller endeksinin önemi oldukça artırmıştır.

zew endeksi

Yurtdışı piyasaları daha iyi analiz etmek için açıklanan bazı endeksleri takip etmek ve ne anlama geldiklerini bilmek gerekir. Açıklanan yüzlerce veriyi takip etmek ve ona göre hareket etmek imkansızdır. Bazı veriler piyasa üzerinde daha fazla etkiye sahiptir. Zew endeksi de özellikle Avrupa piyasalarını takip edenler için oldukça önemlidir.  

vix volatilite endeksi

Yatırımcıların risk algısını anlamak her zaman piyasa analizlerinin en popüler konularından birisi olmuştur. Volatilite endeksi Vix yatırımcıların risk algılarını genelleştirerek ölçmek için kullanılan endekslerden biridir.