Yurtdışı piyasaları daha iyi analiz etmek için açıklanan bazı endeksleri takip etmek ve ne anlama geldiklerini bilmek gerekir. Açıklanan yüzlerce veriyi takip etmek ve ona göre hareket etmek imkansızdır. Bazı veriler piyasa üzerinde daha fazla etkiye sahiptir. Zew endeksi de özellikle Avrupa piyasalarını takip edenler için oldukça önemlidir.  

Zew kelimesi, Almanca "Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung" cümlesinin baş harflerinden oluşmaktadır. Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi olarak Türkçe'ye çevrilebilir. Kar amacı gütmeyen ve bağımsız araştırmalar yapan bu araştırma merkezi 1990 yılında kurulmuştur ve Almanya'nın Mannheim kentinde bulunmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere kuruluş amacı Avrupa ekonomisinin ve  kurumlarının performansları üzerinde araştırmalar yapmaktır. Üniversitelerle işbirliği içinde çalışan bu şirket aynı zamanda Alman Hükümetinden ve çeşitli kuruluşlardan destek almaktadır.  

Zew Endeksi Nedir?

Zew endeksi ekonomi hakkındaki algıyı ölçen ve aylık yayınlanan bir indikatördür. Bu endeks oluşturulurken 350 adet analist ve ekonomiste Almanya ekonomisinin önümüzdeki 6 ayda nasıl bir performans göstereceğine dair beklentileri ölçen sorular sorulmaktadır. Yalnızca Almanya ekonomisi değil, Avrupa Birliği, ABD, Japonya ve İngiltere ile ilgili de görüşler alınmaktadır. 

Zew Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Zew endeksi hesaplamasında olumlu görüş yüzdesi ile olumsuz görüş yüzdesi arasındaki fark kullanılır. Zew finansal piyasalar araştırmasına göre ekonomik görünümün olumlu olacağına dair görüşler fazla ise endeks değeri pozitif, olumsuz görüş bildirenlerin sayısı daha fazla ise endeks negatif değer alır. Örneğin ekonomistlerin %50'si olumlu, %20'si kararsız ve geriye kalan %30'u olumsuz ise endeks değeri olumlu-olumsuz farkı olan "20" değerini alır. 

Zew Endeks sonuçları yaklaşık olarak her ayın ortasında yayınlanır. Almanya'da yayınlanmasına rağmen öncelikli olarak Avrupa, daha sonra da tüm dünya piyasaları tarafından dikkate alınmakta ve takip edilmektedir. 

Zew Endeks Grafiği ve Güncel Veriler:

Aşağıda zew endeksinin uzun dönem grafiği yer almaktadır. Grafikte açık gri çizgi ile gösterilen ise Almanya büyüme verisidir. Zew endeksi ile Almanya büyüme verileri karşılaştırıldığında ekonomist ve analistlerin ekonomi ile ilgili beklentilerinin gerçekleşmelerle yaklaşık olarak örtüştüğü görülebilir.

Zew Endeksi, küresel krizin etkisiyle Temmuz 2008 (-63.9) ile tarihin en düşük seviyesini görmüştür. Kasım 2011'de ise Yunanistan ekonomik krizi ve dolaylı olarak Euro Bölgesi'nin varlığı sorgulanması ve dağılma senaryolarının etkisiyle (-55.2) seviyesini görmüştür. 

Zew Endeksi grafiğinden 2014'ün son dönemlerinde endeksin tekrar düşüş yönünde olduğu, yani ekonomik beklentilerde kötüleşme olduğu görülmektedir.  

Zew endeksi ve Almanya Büyüme Oranı Karşılaştırması

almanya zew endeksi grafiği 

 Bu grafik ieconomics.com aracılığı ile oluşturulmuştur. Zew ile ilgili daha detaylı bilgi zew.de resmi sitesinden alınabilir.