Türkiye’de gayrimenkul sektörü oldukça popüler bir yatırım alanı olmasına rağmen sektör ile ilgili bilimsel veri yayınının yeterli olmadığı söylenebilir. Sektörün büyüklüğü ve büyüme hızı da dikkate alındığında güvenilir istatistiklere ulaşmak hem bu alanda faaliyet gösteren firmalar, hem de bireysel ve kurumsal yatırımcılar açısından önem kazanmıştır.

Bu ihtiyaç doğrultusunda son yıllarda konut sektörüne yönelik istatistik çalışmalarına ağırlık verilmekte ve bu amaç doğrultusunda TCMB tarafından ülke genelinde konut fiyatlarındaki değişimi ölçebilmek adına bir fiyat endeksi oluşturulmuştur.

Bu yazıda, TKFE yani “Türkiye Konut Fiyat Endeksi” olarak adlandırılan bu verilerle ilgili bazı temel bilgiler yer almaktadır;

TCMB Konut Fiyat Endeksi Nasıl Hesaplanıyor?:

Konut fiyat endeksinde 2010 yılı başlangıç yılı, yani temel yıl (100) kabul edilir. Veriler yapım yılı farketmeksizin veri dönemi içinde tüm Türkiye çapında satışa çıkarılmış olan konut fiyatlarını içermektedir.

Ülkemizde gerek uygulamadaki usulsüzlükler nedeniyle gerekse spekülatif nedenlerle bir konutun gerçek fiyatını tespit etmek oldukça zor olabilmektedir. Konut değerini en güvenilir verebilecek belge ise konut değerleme raporlarıdır. TCMB satışa konu konutların fiyatını tespit etmek amacıyla konut kredisi kullandıran bankalardan ekspertizi (değerlemesi) yapılan konutların raporlardaki fiyatlarını elektronik yolla almakta, kredi verilip verilmediğini bakılmaksızın veri setine dahil etmektedir.

Özet olarak “Tcmb konut fiyat endeksindeki verileri (TKFE)” konut kredi başvuruları sonrası yaptırılan değerleme raporlarındaki konut değerlerinden oluşturulmaktadır.

Yeni yapılan konutların fiyatları içinse "Yeni Konut Fiyat Endeksi (YTKFE)" kullanılmaktadır. Bu endekse ise yapım yılı veri yılı içinde ya da bir önceki yıl içinde kalan konutların fiyatları dahil edilmektedir. 

Bir diğer önemli fark da TKFE verilerine 74 il, YTKFE'ye ise 37 il dahil edilmektedir. Tüm illerin dahil edilmemesinin tek nedeni bazı illerden yeteri kadar veri gelmemesidir. 

Türkiye geneli dışında İstanbul, Ankara ve İzmir özelinde, il bazında da aynı istatistikler yayınlanmaktadır. 

Konut Fiyat Endeksinde Hangi Yöntem Kullanılıyor?:

Farklı dinamiklere sahip konut piyasasında konut fiyatını etkileyen faktörler de değişkendir. Bir fiyat endeksi oluşturabilmek için bu heterojen yapıyı homojen hale getirmek şarttır. Bu nedenle TCMB tabakalanmış ortanca fiyat yöntemi kullanmaktadır. Bu yönteme göre benzer özellikteki konutlar gruplandırılarak ortalama fiyat oluşturulmakta ve bu fiyat genel için kullanılmaktadır. 

Konut Fiyat Endeksi Ne Zaman Yayınlanıyor?:

Veri yayınlama takvimi ise ilgili veri döneminden 35 gün sonradır. Bu yazının tarihi itibariyle en son yayınlanan veriler Haziran 2014 'e aittir. 

Haziran 2014 verileri mayıs, haziran, temmuz dönemini ifade etmektedir. Bu durumda Temmuz 2014 verileri haziran, temmuz, ağustos aylarını kapsayan 3 aylık bir periyot gibi düşünülürse, temmuz verisinin ekim ayının başında, ağustos verisinin ise kasım ayının başında yayınlanacağı hesaplanabilir. 

2014 Haziran Dönemi Konut Fiyat Endeksi Grafiği:

Konut fiyat endeksi grafiği

Yukarıdaki grafik ocak 2010 başlangıç dönemi (100) ile haziran 2014 yılları arasında Türkiye geneli, istanbul, Ankara ve İzmir'deki konut fiyat değişimlerini karşılaştırmalı olarak göstermektedir. Grafikten de anlaşılacağı üzere İstanbul'da konut fiyatları Türkiye genelinin oldukça üzerinde artış göstermiş, Ankara'daki fiyatlar ise genel fiyat artışının altında kalmıştır. Haziran 2014 itibariyle TKFE değeri 157,92 dir.  

Kaynak: TCMB