Piyasa alıcı ve satıcıların bir araya geldikleri ortam olarak tanımlanabilir. Bu, bir pazar yeri olabileceği gibi sanal ortamda yapılan alışveriş de piyasayı ifade eder. 

Piyasa ortamı ürünlerin, hizmetlerin ya da çeşitli üretim kaynaklarının ya da hisse senedi, tahvil, döviz, ev gibi varlıkların alım satımından oluşabilir. Görüldüğü üzere bu kavramın ifade ettiği çok farklı alıcı ve satıcı grupları olabilir. Bu alıcı ve satıcı grupları sektör olarak adlandırılır.  

Toplam dört adet sektörden söz edilebilir;

Hanehalkı: Hanehalkı bir ailede yaşayan insan sayısını ifade eder. Ekonomi bilimi için hanehalkı isetüketicidir ve kaynakların sahibi olarak kabul edilmektedir. 

İşalemi: Hanehalkının sahip olduğu kaynakları mal ve hizmet üretiminde kullanan, bu mal ve hizmetleri hanehalkına, devlete ve dış ülkelere satan kesime denir. Ekonomide faaliyet gösteren  tüm firmaları tanımlayan kavramdır.  Firmalar ve tüketiciler "özel kesim" olarak adlandırılabilir.

Hükümet: Piyasa mekanizmasının doğru işlemesini ve rekabetin devamlılığını sağlamakla görevli tüm kamu kurumlarını ifade etmektedir. "Kamu kesimi" olarak da adlandırılabilir. Hükümet de verdiği hizmetler nedeniyle mal alımları yapmak durumundadır.  

Dış Ticaret: Farklı iki ekonomi arasındaki mal ve hizmet alım-satım ilişkisini ifade eder. İthalat ve ihracat faaliyetleri bu sektörü tanımlar. 

Piyasa mekanizmasında tüketiciler fayda maksimizasyonunu, firmalar ise kar maksimizasyonunu hedefler. Bu durumda hangi malların kimler için ve ne miktarda üretileceği gibi sorunlar kendiliğinden çözülmüş ve maksimum fayda sağlanmış olur, yani piyasada etkinliğin oluştuğu kabul edilir.  Çıkarlar nedeniyle toplumun toplam faydasında artış olmasına ve müdahale olmaksızın piyasanın kendi kendine denge noktasına gelmesine görünmez el mekanizması denilmektedir (Adam Smith)

Piyasa kavramı ile ilgili temel bilgiler içeren bu yazı ile ilgili olarak rekabetin düzeyine göre piyasa çeşitleri konulu yazıyı da okuyabilirsiniz.