Finansal araçların çeşitliliğinin ve uluslararası işlemlerin artması menkul kıymetlerin özel kısaltmalarla gösterilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu kısaltılmış isimler "ISIN kodu" olarak adlandırılır. Türkiye'de de menkul kıymetler uluslararası piyasalarla uyumlu olarak  ISIN kodları ile tanımlanmaktadır. Bu yazıda tahvil ve bonoların ISIN kodlarının nasıl okunacağı kısaca anlatılmaktadır;

"ISIN" kısaltması, uluslararası menkul kıymet kimlik numarası anlamına gelen "International Securities Identification Number" isminin baş harflerinden oluşturulmuştur. Türkiye'de finansal araçların ISIN kodu tanımlamaları Takasbank tarafından yapılmaktadır. ISIN kodları her finansal araç için farklı sistemlere göre tanımlanır. Finansal araçlar kod tanımlamasına göre 3 gruba ayrılabilir,

Aşağıda devlet iç borçlanma senetlerinin 12 haneli ISIN kodlarının nasıl okunması gerektiği özetlenmektedir; 

  • 1 ve 2. hane ülke kodlarını,
  • 3. hane menkul kıymet türünü,
  • 4-9. hane arası itfa tarihini,
  • 10. hane ihraç para birimini,
  • 11. hane ihraç sırasını,
  • 12. hane ise kontrol hanesini gösterir.

Aşağıda DİBS ISIN kodlarının sistematiğini şema halinde görebilirsiniz, örneğin ilk sıradaki TRT311215T16 kodlu menkul kıymet 31.12.2015 itfa tarihli, Türk Lirası devlet tahvilini göstermektedir, ya da aralık 2014 itibariyle gösterge tahvil kodu TRT161116T19'dur ve 16 kasım 2016 vadeli TL cinsinden devlet tahvili anlamına gelmektedir:

ISIN Kodları