Ters yön

Faiz oranları ve tahviller arasındaki ters yönlü ilişki tam olarak anlaşılamamaktadır, "Tahvil faiz getirisi olan bir yatırım aracıdır, faizler artınca neden değeri düşüyor?" sorusu akla gelmektedir. Tahvillerin getirisinden bahsederken tahvil fiyatı ya da tahvil faizi olmak üzere iki kavram kullanılmaktadır, tahviller ve faizler arasındaki ilişki ile ilgili en büyük karışıklık bu iki kavram nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu yazıda faizler ve tahviller arasındaki ilişki örnek üzerinden anlatılmıştır.

Bist Pazar Yerleri

Borsa İstanbul yalnızca hisse senetlerinin alınıp satıldığı bir pazar yeri değildir, Borsa İstanbul pay piyasası, vadeli işlem ve opsiyon piyasası, borçlanma araçları piyasası ve kıymetli madenler piyasası olmak üzere dört ana piyasadan oluşmaktadır. Hisse senetlerinin alınıp satıldığı pay piyasası ise kendi içinde farklı pazar yerlerine ayrılmıştır;

faiz oranlarının bileşenleri

Faiz oranları ekonominin en temel verileri arasındadır. Faiz oranlarının ekonomiye etkilerini, ekonomik gelişmelerin de faiz oranlarına etkilerini anlamak için öncelikle faiz oranları nasıl belirlenir, faiz oranlarının bileşenleri nelerdir sorularının da anlaşılması gerekiyor.

TCMB Faizleri

TCMB'nin kullandığı faiz oranlarının sayıca fazla olması ve aynı faiz oranının farklı şekillerde adlandırılmış olması yatırımcı açısından karışıklığa neden olmaktadır. Bu yazıda faiz oranları ile ilgili karışıklığın giderilmesi ve dolayısıyla TCMB faiz kararlarının net bir şekilde anlaşılabilmesi amacıyla TCMB'nin kullandığı faiz oranları hakkında özet bilgiler verilmiştir.

borsada fiyat

Borsada işlem gören şirketlerin hisse senedi fiyatları her gün yukarı ya da aşağı yönde değişiyor. Peki hisse senedi fiyatlarının her gün değişmesine neden olan faktörler nelerdir? Bu yazıda özellikle borsa ile yeni tanışan yatırımcılar için borsadaki fiyat mekanizmasının temel çerçevesi özetlenmiştir;

borsa endeksleri

Borsaların genel performanslarının ölçümleri endeksler aracılığı ile yapılmaktadır. Endeksler belirli özelliklere sahip hisse senetlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmakta ve bu hisse senetlerinin ortak performansının yatırımcılar tarafından takip edilebilmesi amacıyla hesaplanmaktadır.