Ekonomi ve Ekonominin Temel Kavramları

Tüketici Güveni

Tüketici Güven Endeksi Nedir, Nasıl hesaplanır?

Ekonomilerde karar alıcılar için tüketicilerin ekonomiye ilişkin mevcut algılarını bilmek ve gelecekteki beklentilerini öğrenmek büyük önem taşımaktadır. Tüketici anketleri gecikmeli gelen ekonomik verilerin tahmini için öncü gösterge niteliğindedir. Ekonomiye ilişkin sıkça kullanılan göstergelerden birisi de Tüketici Güven Endeksidir.  

gsyih hesaplama yöntemleri

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Gsyih) Nasıl Hesaplanır?

GSYİH makroekonomik performansı ölçmek için kullanılan temel bir veridir. Özet olarak, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla bir ekonomide belirli bir dönem içinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin o dönemin fiyatları ile toplam değerini ifade ettiğini söyleyebiliriz. Bu tanıma göre GSYİH üretilen mal ve hizmetler üzerinden hesaplandığı gibi farklı şekillerde de hesaplanabilmektedir. 

Ekonomik sistemler

İktisadi Sistemlere Genel Bakış

Ekonomi bilimi sınırlı kaynakların hangi şekilde kullanılacağını incelemektedir. Bu kapsamda her ülke ekonomisinin cevap vermesi gereken bazı temel sorular bulunmaktadır.  

Enflasyon

Deflasyon ve Enflasyon Nedir?

Enflasyon, gerek yanlış politikalar, gerekse dış ekonomik gelişmeler nedeniyle ülkemizde, özellikle 1950, 1980 ve 1990'lı yıllar olmak üzere  hemen hemen her dönem en önemli ekonomik sorunlar arasında yer almıştır. "Enflasyon" mutlaka bilinmesi gereken temel makro ekonomik kavramlar arasındadır.

Ekonomik Büyüme

Üretim İmkanları Eğrisi ve Ekonomik Büyüme

Üretim imkanları eğrisi mevcut teknoloji ve üretim faktörlerini kullanarak üretilebilecek mal ve hizmetlerin alternatiflerini göstermektedir. Bu yazıda örnek üzerinden üretim imkanları eğrisi tanımı yapılmış ve üretim imkanları eğrisinin temel özellikleri ve ekonomik büyüme ile ilişkisi özetlenmiştir.