maliyet ile ilgili kavramlar

Birbirlerine yakın anlamlar taşısalar da maliyet, gider ve harcama kavramlarının farkları vardır. Giderler bir işletmenin var olabilmesi ve faaliyetlerini devam ettirebilmesi için katlandığı yükümlülükleri, maliyet üretim sürecindeki giderleri, harcama ise her türlü ödemeyi ve borçlanmayı ifade eder. 

enflasyon türleri

Enflasyon bir ekonomideki genel fiyat seviyesindeki sürekli artış anlamına gelmektedir. Temel olarak iki tür enflasyondan bahsedilebilir. 

devaluasyon

Ekonomide sıkça kullanılan ve anlamları isim benzerliklerinden dolayı karıştırılan stagflasyon, deflasyon, dezenflasyon ve devalüasyon gibi bazı kavramların kısa açıklamalarını bu yazıda görebilirsiniz;

döviz kuru

Uluslararası ticarette farklı birçok para birimi kullanılmaktadır, bu durumda herhangi bir ticari faaliyet sonunda ödeme yapılacaksa, ödeme tutarının diğer ülke para birimi üzerinden değerinin bilinmesi gerekmektedir.

çekirdek enflasyon

Enflasyon genel fiyat seviyesindeki sürekli artış anlamına gelmektedir. Enflasyon hesaplaması için genel fiyat düzeyini gösteren fiyat endeksleri (TÜFE) kullanılmaktadır. Merkez bankalarının fiyat istikrarını sağlama hedefinde geleneksel fiyat endekslerinin yetersiz kaldığı durumlar olmaktadır. 

Sanayi Üretimi

Ekonominin en önemli itici güçlerinden birisi de sanayi sektörüdür. Sanayi belirli maddelerden ya da güçten makinalar vasıtasıyla farklı bir çıktı elde etme ve bu çıktıyı toplu şekilde üretme işlemi olarak tanımlanmaktadır. Sanayideki gelişmeleri anlayabilmek adına takip edilen performans göstergelerinden birisi de "sanayi üretim endeksi" dir.