Enflasyon genel fiyat seviyesindeki sürekli artış anlamına gelmektedir. Enflasyon hesaplaması için genel fiyat düzeyini gösteren fiyat endeksleri (TÜFE) kullanılmaktadır. Merkez bankalarının fiyat istikrarını sağlama hedefinde geleneksel fiyat endekslerinin yetersiz kaldığı durumlar olmaktadır. 

Para politikasının fiyat istikrarını ne kadar etkilediğini daha yakından izleyebilmek adına bazı mal-hizmet gruplarının ve dönemsellik, mevsimsellik gibi unsurların dışlanması ile  farklı fiyat endeksleri oluşturulmuştur.  Bu endeksler ile hesaplanan enflasyon "çekirdek enflasyon" olarak tanımlanmaktadır.  Örneğin enerji ve gıda fiyatlarının dışsal şoklara olan duyarlılığı ve dolayısıyla oynaklığı fazladır, ham petrol fiyatlarındaki ani artış enerji fiyatlarını, sert geçen bir kış da gıda fiyatlarını etkilemektedir. Bu nedenle çekirdek enflasyon hesaplamasında enerji ve gıda fiyatları genel fiyat endeksinden çıkarılmaktadır.

Yukarıdaki tanımdan tek bir çekirdek enflasyon göstergesi oluşturulduğu anlaşılmamalıdır. TCMB farklı mal ve hizmet gruplarıyla birden fazla çekirdek enflasyon göstergesi oluşturmaktadır. Bu göstergeler "özel kapsamlı Tüfe göstergeleri" olarak adlandırılmaktadır. Aşağıda çekirdek enflasyon hesaplamasında kullanılan gruplar gösterilmiştir:

Yeni Özel kapsamlı Tüfe göstergeleri

Görüldüğü üzere TCMB için çekirdek enflasyonun amacı fiyatlardan geçici etkileri arındırarak oynaklığı az bir endeks oluşturmak ve fiyatlar genel seviyesindeki değişimin ana nedenlerini doğru saptamak, dolayısıyla bunlara uygun politikalar oluşturmaktır.