Ekonomilerde karar alıcılar için tüketicilerin ekonomiye ilişkin mevcut algılarını bilmek ve gelecekteki beklentilerini öğrenmek büyük önem taşımaktadır. Tüketici anketleri gecikmeli gelen ekonomik verilerin tahmini için öncü gösterge niteliğindedir. Ekonomiye ilişkin sıkça kullanılan göstergelerden birisi de Tüketici Güven Endeksidir.  

Tüketici Güven Endeksi (Consumer Confidence Index, CCI) aylık olarak hazırlanan, Türkiye genelinde rastgele seçilen haneleri temsil eden kişiler ile yapılan tüketici eğilim anketlerine göre kişilerin mali durumu, mevcut ekonomik koşullara ilişkin fikirleri ve gelecekteki beklentileri belirlenerek hesaplanmaktadır. Yapılan bu araştırmadaki amaç tüketicilerin gelecekteki tasarruf ve harcama eğilimlerini ortaya çıkarmaktır. Tüketici eğilim anketleri her ayın ilk 15 gününde yapılmakta ve ilgili ayın sonunda yayınlanmaktadır.

Tüketicilerin mali durumuna yönelik değerlendirme yapabilmek adına eğilim anketlerinde, geçen 12 aylık dönemdeki ailesel maddi durumu ve gelecekteki beklentisi ve  gelecek 3 aylık dönemde borç alma ihtimali sorgulanmaktadır. Aynı şekilde genel ekonomik değerlendirme için ise tüketicilere ekonominin genel durumu, tasarruf için ya da harcama yapmak için, örneğin dayanıklı tüketim malları, otomobil, konut satın almak için uygun zaman olup olmadığı, fiyatlar ve ücretler ile ilgili gelecekteki beklentileri  sorulmaktadır. 

Özet olarak Tüketici Güven Endeksi tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde maddi durum, genel ekonomik durum, işsiz sayısı beklentisi ve tasarruf etme ihtimali göz önünde bulundurularak verilen pozitif ve negatif cevaplar baz alınarak hesaplanmaktadır. 

Hesaplama sonucunda endeks 0 ile 200 arasında bir değer almaktadır. Endeksin 100’ün üzerinde olması pozitif, yani iyimser tüketici güvenini, 100’ün altında olması ise negatif, yani kötümser tüketici güvenini göstermektedir.

Anketin uygulama dönemi her ayın 1-15. günleri arasındadır. İlgili ayın anket sonuçları, ayın son haftasında Ulusal Veri Yayımlama Takvimine göre Tüketici Güven Endeksi Haber Bülteni ile açıklanmaktadır. 

Aşağıda 2013-2014 (Nisan) yıllarına ait tüketici güven endeksi grafiği görülebilir: 

Tüketici güven endeksi 2014

tüketici güven endeksi alt kalemleri