Ekonomi ve Ekonominin Temel Kavramları

Para Politikası Çeşitleri

Para Politikası Çeşitleri: Daraltıcı ve Genişletici Para Politikası

Para politikası, bir ekonomide makro ekonomik hedeflere ulaşılması amacıyla, para arzının para otoritesi görevi yürüten merkez bankası tarafından kontrol altında tutulması anlamına gelmektedir. Bu yazıda para politikası hedefleri, bu hedeflere ulaşılması için gereken araçlar ve para politikası çeşitleri özetlenmektedir: 

Esneklik nedir?

Arz ve Talep Esnekliği Nedir, Nasıl Yorumlanır?

Esneklik, bir değişkende meydana gelen değişimin diğer değişkende oluşturduğu değişimin ölçüsü olarak kullanılır. Elastikiyet olarak da kullanılan esneklik bir hassasiyet ölçüsüdür diyebiliriz. Ekonomide esneklik arz ve talebin fiyat değişimleri karşısındaki hassasiyetini ölçmek için kullanılmaktadır.

Talep

Talep Eğrisinde Kaymaya Neden Olan Faktörler

Tüketicilerin belirli bir fiyat seviyesinden belirli miktarda malı satın almaya razı olmaları "talep" olarak adlandırılmaktadır. Talep, mal ya da hizmetin fiyatıyla ters orantılıdır. Fiyat artarsa tüketicinin o mala olan talebi azalacaktır.