Ulusal servet ve ekonomik büyüklüğü göstermek için kullanılan birçok kavram bulunmaktadır, aşağıdaki yazıda bu kavramların farkları, tanımları ve çeşitli milli gelir hesaplamaları özetlenmiştir;

para arzı

Para piyasası paraya ihtiyacı olanın faiz ödediği, para fazlası olanın ise faiz aldığı, yani kısacası para arzı ile para talebinin karşılaştığı ortamdır. Peki para arzı nedir? 

Para Politikası Çeşitleri

Para politikası, bir ekonomide makro ekonomik hedeflere ulaşılması amacıyla, para arzının para otoritesi görevi yürüten merkez bankası tarafından kontrol altında tutulması anlamına gelmektedir. Bu yazıda para politikası hedefleri, bu hedeflere ulaşılması için gereken araçlar ve para politikası çeşitleri özetlenmektedir: 

Esneklik nedir?

Esneklik, bir değişkende meydana gelen değişimin diğer değişkende oluşturduğu değişimin ölçüsü olarak kullanılır. Elastikiyet olarak da kullanılan esneklik bir hassasiyet ölçüsüdür diyebiliriz. Ekonomide esneklik arz ve talebin fiyat değişimleri karşısındaki hassasiyetini ölçmek için kullanılmaktadır.

Para Talebi

"Para" bir ekonomide mal ve hizmetlerin satın alınmasında kullanılan birincil değişim aracı olarak tanımlanabilir. Para arzının ve para talebinin ekonomik etkileri oldukça önemlidir.

Talep

Tüketicilerin belirli bir fiyat seviyesinden belirli miktarda malı satın almaya razı olmaları "talep" olarak adlandırılmaktadır. Talep, mal ya da hizmetin fiyatıyla ters orantılıdır. Fiyat artarsa tüketicinin o mala olan talebi azalacaktır.