Ulusal servet ve ekonomik büyüklüğü göstermek için kullanılan birçok kavram bulunmaktadır, aşağıdaki yazıda bu kavramların farkları, tanımları ve çeşitli milli gelir hesaplamaları özetlenmiştir;

bisiklet yarışı

Momentum belirli bir zaman aralığında fiyat değişikliklerinin gücünü ölçen bir teknik analiz indikatörüdür. Momentum indikatörünün kullanımı ve hesaplanması oldukça basittir, piyasanın farklı koşulları için kullanılabilmektedir, bu özellikleri ile sık kullanılan göstergeler arasında sayılabilir.

Ters yön

Faiz oranları ve tahviller arasındaki ters yönlü ilişki tam olarak anlaşılamamaktadır, "Tahvil faiz getirisi olan bir yatırım aracıdır, faizler artınca neden değeri düşüyor?" sorusu akla gelmektedir. Tahvillerin getirisinden bahsederken tahvil fiyatı ya da tahvil faizi olmak üzere iki kavram kullanılmaktadır, tahviller ve faizler arasındaki ilişki ile ilgili en büyük karışıklık bu iki kavram nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu yazıda faizler ve tahviller arasındaki ilişki örnek üzerinden anlatılmıştır.

Bilanço

Finansal tablolar bir işletmenin ya da işletme grubunun mali durumu ile ilgili bilgi veren dökümanlardır. Bu tablolar işletmenin önünü görebilmesini ve finansal planlama yapabilmesini sağlamak amacıyla işletme içinde kullanılırken aynı zamanda işletme dışına da hizmet etmektedir.

Finansal analiz
Finansal tablolar işletmenin geçmiş performansı ile ilgili birçok bilgiyi kayıt altına almaktadır. Finansal tabloların çeşitli amaçlar için düzenlenmesi, incelenmesi ve yorumlanması işlemi "finansal analiz" olarak adlandırılmaktadır.
Hareketli ortalamalar

Hareketli ortalamalar fiyat hareketlerini sadeleştiren, özellikle trend takibi için kullanılan teknik analiz göstergeleridir. Geçmiş kapanış fiyatlarının belirli bir periyottaki ortalaması alınır ve hareketli ortalama çizgisi olarak grafik üzerine yerleştirilir, bu gösterge ile oldukça faydalı ve farklı alım satım stratejileri kurulabilir.