Yatırım, İş Dünyası ve Borsa Makaleleri

Hareketli ortalamalar

Hareketli Ortalamalar Nasıl Kullanılır?

Hareketli ortalamalar fiyat hareketlerini sadeleştiren, özellikle trend takibi için kullanılan teknik analiz göstergeleridir. Geçmiş kapanış fiyatlarının belirli bir periyottaki ortalaması alınır ve hareketli ortalama çizgisi olarak grafik üzerine yerleştirilir, bu gösterge ile oldukça faydalı ve farklı alım satım stratejileri kurulabilir.

grafik ölçekleri

Lineer ve Logaritmik Grafik Kullanımı ve Farkları

Teknik analiz grafiklerinde bar ya da çubuk gibi çeşitli fiyat gösterimlerinin yanında farklı grafik ölçekleri de kullanılmaktadır. Lineer ve logaritmik olmak üzere iki temel ölçek bulunmaktadır. Bu yazıda lineer ve logaritmik grafikler arasındaki farklar ve bu ölçeklerin nasıl kullanılabilecekleri örneklerle açıklanmaktadır.

bollinger bantları

Bollinger Bantları Nasıl Kullanılır, Nasıl Yorumlanır?

Bollinger Bantları John Bollinger tarafından 1980'li yıllarda geliştirilmiş, oldukça popüler bir teknik analiz aracıdır. Temel olarak Bollinger Bantları bir adet basit hareketli ortalama ve bu hareketli ortalamanın altına ve üstüne çizilen fiyattaki değişimlere dayalı 2 adet standart sapma çizgisinden oluşmaktadır.

yatırım fonları

Yatırım Fonu Türleri ve Temel Özellikleri

Her geçen gün yatırım araçları çeşitlenmekte ve yatırımcıların önüne yeni alternatif yatırım araçları sunulmaktadır. Bu alternatifler arasında seçim yapmak ya da farklı özelliklerdeki yatırım araçlarını bir araya getirerek bir portföy oluşturmak giderek zorlaşmakta ve karmaşık hale gelmektedir. Yatırımlarını sermaye piyasalarında değerlendirmek isteyen fakat farklı piyasaları aynı anda takip etme imkanı ya da uzmanlığı bulunmayan yatırımcılar için "yatırım fonları" oldukça önemli bir yatırım alternatifi sunmaktadır.

Davranışsal finans

Davranışsal Finans Nedir?

Geleneksel finans teorisine göre yatırımcıların amacı maksimum fayda sağlamaktır ve bu amaç doğrultusunda her zaman ön yargısız ve rasyonel davranırlar. Günümüzde ise finansa dair bu bakış açısı büyük oranda değişmiştir. Bu alanda yapılan araştırmalar göstermiştir ki insan psikolojisi finansal kararların alınmasında oldukça etkilidir.

Etkin Sınır

Optimal Portföy ve Etkin Sınır

Risk, bir yatırımdan elde edilen getirinin o yatırımdan beklenen getiriden farklı sonuçlanmasıdır. Risk artarken yatırımın getirisinin de artması beklenmelidir. Rasyonel bir yatırımcının amacı aldığı risk seviyesine göre maksimum getiriyi elde etmektir, başka bir ifade ile riski minimum seviyede tutarken getiriyi maksimum seviyeye çıkarmaktır.