Temettü Verimi

Bir şirketin hisse senedi fiyatına göre ne kadar temettü dağıttığını gösteren orandır.

Temettü, yani elde ettiği karı dağıtan şirketlerin karşılaştırılmasında kullanılır. Temettü verimi aşağıdaki iki formül aracılığı ile hesaplanabilir;

Temettü Verimi = Hisse Başı Ödenen Temettü / Hisse Senedi Fiyatı

Temettü Verimi = Toplam Ödenen Temettü / Şirketin Piyasa Değeri.

Hisse senedi fiyatı olarak borsadaki güncel fiyat değil, yatırımcının maliyetini oluşturan, yani yatırımcının hisse senedini satın aldığı fiyat kullanılır. Bunun dışında şirketlerin temettü veriminin karşılaştırmasında hisse senedinin yıl başındaki fiyatı ya da hesaplama tarihine kadarki ortalama fiyatı kullanılmaktadır. 

Hesaplama sonucunda çıkan oran yatırımcının temettülerden yıllık yüzde kaç getiri elde edeceğini gösterir. Yatırımcı temettü verim oranını piyasadaki diğer getiri oranlarıyla karşılaştırarak şirket getiri performanlarını değerlendirebilir, sonuç olarak temettü verimi yüksek şirketleri tercih edebilir.

Örneğin; Bir yatırımcının 20 TL'den A şirketi hisse senedini satın aldığını düşünelim. A şirketi hisse başına 1 TL temettü dağıttıysa ilgili yatırımcı için A şirketinin temettü verimi 1 TL / 20 TL = %5 olarak hesaplanır. Yatırımcı %5 üzerinde getiri elde edebileceği diğer yatırım alternatiflerini değerlendirebilir.

Bu performans karşılaştırması yapılırken temettü getirisine ilave olarak hisse senedi fiyatındaki artıştan (alım satım kazancından) elde edilecek getirinin gözardı edildiğine dikkat ediniz.

Bu terimin İngilizce karşılığı: Dividend Yield

Yazar: Email: piyasarehberi (@) yahoo.com