Ekonomi ve Ekonominin Temel Kavramları

Para Politikası Çeşitleri

Para Politikası Çeşitleri: Daraltıcı ve Genişletici Para Politikası

Para politikası, bir ekonomide makro ekonomik hedeflere ulaşılması amacıyla, para arzının para otoritesi görevi yürüten merkez bankası tarafından kontrol altında tutulması anlamına gelmektedir. Bu yazıda para politikası hedefleri, bu hedeflere ulaşılması için gereken araçlar ve para politikası çeşitleri özetlenmektedir: 

Esneklik nedir?

Arz ve Talep Esnekliği Nedir, Nasıl Yorumlanır?

Esneklik, bir değişkende meydana gelen değişimin diğer değişkende oluşturduğu değişimin ölçüsü olarak kullanılır. Elastikiyet olarak da kullanılan esneklik bir hassasiyet ölçüsüdür diyebiliriz. Ekonomide esneklik arz ve talebin fiyat değişimleri karşısındaki hassasiyetini ölçmek için kullanılmaktadır.

Para Talebi

Para Talebini Etkileyen Faktörler ve Para Talebi Teorileri

"Para" bir ekonomide mal ve hizmetlerin satın alınmasında kullanılan birincil değişim aracı olarak tanımlanabilir. Para arzının ve para talebinin ekonomik etkileri oldukça önemlidir.

Talep

Talep Eğrisinde Kaymaya Neden Olan Faktörler

Tüketicilerin belirli bir fiyat seviyesinden belirli miktarda malı satın almaya razı olmaları "talep" olarak adlandırılmaktadır. Talep, mal ya da hizmetin fiyatıyla ters orantılıdır. Fiyat artarsa tüketicinin o mala olan talebi azalacaktır.

para arzı

Para Arzı Nedir, Para Arzı Tanımları Nelerdir?

Para piyasası paraya ihtiyacı olanın faiz ödediği, para fazlası olanın ise faiz aldığı, yani kısacası para arzı ile para talebinin karşılaştığı ortamdır. Peki para arzı nedir? 

Fiyat

Fiyat Nasıl Oluşur?: Fiyat Mekanizması ve Arz Talep Kanunu

Belirli bir otoritenin müdahalesi olmadığı durumlarda bir malın ya da hizmetin fiyatı pazar koşulları doğrultusunda alıcılar ve satıcılar tarafından serbestçe belirlenmektedir. Piyasada oluşan arz ve talep sonucunda mal ve hizmetin fiyatı oluşmaktadır. Arzın ve talebin değişmesi fiyatın da buna göre tekrar oluşmasına neden olmaktadır.